Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Research and innovation
Έκθεση

Urban food system transformation in the context of Food 2030

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
978-92-76-52438-0, KI-07-22-282-EN-N
Part of collection
Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας

Περιγραφή

This report on urban food system transformation reflects on the future of sustainable food systems in line with the priorities of the Food 2030 initiative. It seeks to share good practices and to serve as inspiration for other urban areas wishing to transform their food systems.

The report is based on a survey of 22 European urban food system transformation projects, in-depth interviews, and a participatory workshop with representatives of some 25 European projects and networks. The workshop included exchanges of lessons learned and best practices and discussion of priorities and visions for the future. The report starts by presenting relevant concepts and policies, followed by an outline of urban food systems in the context of resilience and an overview of EU-funded projects and their geographical distribution. The report closes with lessons learned from projects and an outlook to next steps, including outreach beyond the projects’ lifetimes.

Publication cover

Αρχεία

30 ΜΑΪ́ΟΥ 2023
Urban food system transformation in the context of Food 2030
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση