Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Research and innovation
Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

Horizon 2020 Green Deal Call Info Day

The Info Day was a part of the digital European Research and Innovation Days. Check out the presentations of the call, areas and topics.

  • innovation | research policy
  • Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00 (CEST)
  • Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
  • Διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00 (CEST)
Πού
Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου

Έκθεση