Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Research and innovation
Έκθεση

COVID-19 impact on gender equality in research and innovation

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
978-92-76-61691-7, KI-03-23-013-EN-N
Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας

Περιγραφή

This report presents the findings of the European Commission’s Expert Group on the COVID-19 impact on gender equality in Research and Innovation (R&I).

The report highlights in particular the pandemic’s gendered impact on academic productivity, early career researchers, and work-life balance. It investigates institutional responses and aims to bring forward unseen and marginalised experiences in academia.

The recommendations are intended for R&I policymakers at national and EU-level, research funding organisations and research performing organisations. They present an opportunity for Member States and R&I organisations to apply the lessons learnt from the pandemic to the development of inclusive gender equality policies in the European Research Area (ERA).

Publication cover

Αρχεία

5 ΜΑΪ́ΟΥ 2023
COVID-19 impact on gender equality in research and innovation
English
(336.29 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση