Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Research and innovation
Информационен материал

Climate Change Adaptation

Данни

Идентификация
978-92-79-94139-9, KI-06-18-107-EN-N
Дата на публикуване
11 декември 2018
Автор
Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“
Свързано ведомство
Directorate-General for Research and Innovation

Файлове

11 ДЕКЕМВРИ 2018
Climate Change Adaptation
English
(1.72 MB - PDF)
Изтегляне