Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Research and innovation
Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

TROPICSAFE Final Conference

After five years of cooperative work, TROPICSAFE is coming to an end. In this three-day event, the researchers will explain what results they've obtained.

Grapevine yellows, lethal yellowing and huanglongbing are three of the most destructive diseases of commercial grape, coconut and citrus varieties worldwide.

At this conference, the researchers involved in the project will explain the knowledge acquired over the last five years. Each day will be centered in a disease.

The event is both in person and online, registration is mandatory
Full programme

  • innovation | research policy
  • Κυριακή 3 Απριλίου 2022, 14:00 - Τρίτη 5 Απριλίου 2022, 18:45 (CEST)
  • France
  • Διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση
  • Εξωτερική εκδήλωση

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε
Κυριακή 3 Απριλίου 2022, 14:00 - Τρίτη 5 Απριλίου 2022, 18:45 (CEST)
Πού
Corsica
Corsica, France