Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Research and innovation
Конференции и срещи на високо равнище

COVID-19 contact tracing: the usefulness of mobile apps

Webinar

COVID-19 contact tracing: the usefulness of mobile apps.

The topics discussed will include:

  • regional examples
  • privacy and security of contact tracing apps
  • public perception on the use of contact tracing apps

The event will be hosted by SAPHIRe - The Consortium for Securing the Adoption of Personalised Helath in Regions.

  • Само в интернет
  • Излъчване на живо
  • Външна проява

Практическа информация

Кога
Къде
Само в интернет
Уебсайт
More information